Jana jedilna vilica

Šifra # WAG-763401

20 18_0 2.50 polished